La utilitat de la valoració geriàtrica multidimensional. La principal eina de valoració i intervenció geriàtrica.

La valoració geriàtrica multidimensional es defineix com un procés diagnòstic multidisciplinari dirigit a determinar en les persones grans fràgils o malaltes les capacitats i limitacions mèdiques, funcionals i psicosocials amb l’objectiu de desenvolupar un pla d’intervenció integral.

Comprèn tant aspectes preventius abans de l’aparició de la malaltia o la pèrdua d’autonomia, com a aspectes centrats en el correcte diagnòstic i tractament d’aquelles malalties potencialment tractables, i finalment en el disseny de plans de cuidats geriàtrics i de rehabilitació interdisciplinàries.

Actualment és acceptat per tota la comunitat científica que aquesta aproximació diagnòstica i terapèutica és la més adequada per a les persones grans fràgils o malaltes.