La diferent forma d’emmalaltir de les persones grans, els síndromes geriàtrics

Els síndromes geriàtrics són una forma de presentació de les malalties agudes o subagudes en les persones grans més fràgils. Característicament, en aquestes persones diferents malalties agudes, accidents o reaccions adverses a medicaments poden presentar-se en forma de poques síndromes geriàtrics com les caigudes, la immobilitat progressiva, la confusió mental aguda o subaguda, la incontinència urinària, la malnutrició…

Aquesta pobresa en la simptomatologia clàssica de la presentació de les malalties, que típicament pot ser multi causal, dificulta i retarda el diagnòstic. És necessari una aproximació ràpida i aplicant la valoració geriàtrica multidimensional en aquelles persones grans que inicien qualsevol d’aquestes síndromes geriàtrics per a intentar frenar-los o revertir-los.