envejecimiento y fragilidad

La importància de la detecció precoç de la fragilitat

A mesura que envellim, els diferents òrgans i sistemes del nostre cos van perdent progressivament la capacitat d’adaptabilitat. Els mecanismes d’homeòstasis, els responsables de produir respostes adaptatives…

Continuar llegint

envejecimiento y autonomia

La prevenció de la pèrdua d’autonomia

En les persones grans la principal causa de la seua dolenta autopercepció de salut i qualitat de vida són les limitacions funcionals, és a dir, la dificultat o impossibilitat de mantenir una plena, eficient i segura autonomia en la realització de les seues activitats diàries i la seua mobilitat.

Continuar llegint

enfermedades cronicas

El control òptim de les malalties cròniques

Amb el pas dels anys, les persones grans van acumulant malalties cròniques, que en moltes ocasions interaccionen entre elles i es poden descompensar alhora. La valoració mèdica d’aquestes persones és més complexa i és necessari analitzar múltiples àrees.

Continuar llegint

utilizacion adecuada de medicamentos

La utilització adequada dels medicaments

L’equilibri adequat respecte la utilització òptima de medicaments en les persones grans és molt difícil, oscil·lant entre una polifarmàcia innecessària i potencialment perillosa o una inframedicació clara de malalties que necessiten tractament. En els últims anys s’han desenvolupat conceptes a nivell…

Continuar llegint

valoracion geriatrica multidimensional

La utilitat de la valoració geriàtrica multidimensional

La valoració geriàtrica multidimensional es defineix com un procés diagnòstic multidisciplinari dirigit a determinar en les persones grans fràgils o malaltes les capacitats i limitacions mèdiques, funcionals i psicosocials amb l’objectiu de desenvolupar un pla d’intervenció integral.

Continuar llegint

sindromes geriatricos

La diferent forma d’emmalaltir de les persones grans

Els síndromes geriàtrics són una forma de presentació de les malalties agudes o subagudes en les persones grans més fràgils. Característicament, en aquestes persones diferents malalties agudes, accidents o reaccions adverses a medicaments

Continuar llegint