El control òptim de les malalties cròniques i l’aproximació integral al diagnòstic i tractament de l’acumulació de malalties cròniques

Amb el pas dels anys, les persones grans van acumulant malalties cròniques, que en moltes ocasions interaccionen entre elles i es poden descompensar alhora. La valoració mèdica d’aquestes persones és més complexa i és necessari analitzar múltiples àrees: les interaccions entre les diferents malalties, les interaccions amb els medicaments amb que es tracten, l’impacte que genera l’acumulació d’aquestes malalties respecte la simptomatologia i la pèrdua d’autonomia, l’optimització dels tractaments no farmacològics i farmacològics de les diferents malalties, i el més important, la planificació i ordenació de les prioritats terapèutiques, sempre valorant les opinions de les persones grans i els seus familiars.

Les persones grans amb acumulació de malalties cròniques necessiten un metge referent que centralitzi i coordini les actuacions dels diferents especialistes necessaris, actuant sempre com a referent clínic i oferint una aproximació integral en la presa de decisions mèdiques.